ANSATTE PÅ RØRÅSTOPPEN SKOLE

 

 

Administrasjon og ledelse

 

Rektor
Anne Gry Kaldager
Telefon: 33 06 14 41
Epost:
[email protected]

 

Inspektør
Åse Svensson
Telefon: 33 06 14 40
Epost:
å[email protected]

 

Førstesekretær
Heidi Guldbransen Janitz
Telefon: 33 06 14 45 og 33 06 14 44
Epost: [email protected]

 

Lærere og andre ansatte

Lærer
Tone Andreassen
Telefon: 33 06 14 51
Epost:                  [email protected]

  

Lærer
Øyvind Husebø
Telefon: 33 06 14 53
Epost: [email protected]

Lærer
Olaug Helen M. Jacobsen
Telefon: 33 06 14 52
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Trine Cederstolpe
Telefon: 33 06 14 56
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Trond Vestnes
Telefon: 33 06 14 54
Epost:
[email protected]

 

 

Lærer
Anne-Mette Gran
Telefon: 33 06 14 45
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Janne Michelle Lian
Telefon: 33 06 14 52
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Merethe Fiskerstrand
Telefon: 33 06 14 53
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Thor-Morten Hansen
Telefon: 33 06 14 57
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Ronni Kolsing
Telefon: 33 06 14 56
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Åse Eia
Telefon: 33 06 14 53
Epost:
å[email protected]

 

Lærer
Torill Samuelsen
Telefon: 33 06 14 51
Epost:
[email protected]

 

 

Lærer
Kjetil Stokness
Telefon: 33 06 14 55
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Anne-Martha Askjer KJær
Telefon: 33 06 14 55
Epost:
anne.kjæ[email protected]

 

Lærer
Gerd-Sylvia Homme
Telefon: 33 06 14 52
Epost:
[email protected]

 

Lærer
Oddrunn Abrahamsen
Telefon: 33 06 14 42
Epost:
[email protected]

 

 

Lærer
Eira Susanne Jensen
Telefon: 33 06 14 54
Epost:
[email protected]

 

Bibliotekar
Eia, Gro
Telefon: 33 06 14 58
Epost:
[email protected]

 

 

Lærer
Tor Andreas Aartun
Telefon: 33 06 14 54
Epost: [email protected]

 

Lærer
Gunn Røed
Telefon: 33 06 14 52
Epost: [email protected]

 

 

SFO/Skole
Hedlund, Lisbeth  
Telefon: 33 06 14 43
Epost:
[email protected]

 

 

SFO/Skole
Marthinsen, Randi
Telefon: 33 06 14 43
Epost:
[email protected]

 

 

SFO-leder
Marko Dimitrijevic
Telefon: 33 06 14 43
Epost:
[email protected]