VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2016-2017

 

Vi er godt i gang med nytt skoleår, og det er kanskje ekstra spennende for de nye i 1.trinn. Men nytt skoleåre er alltid spennende, både for elever, foreldre og ansatte.

 

Vi skal sammen gjøre det vi kan for at alle skal trives. Vi har fokus på de positive kvalitetene i arbeidet med elever, og i utvikling av skolen.

På vegne av alle ansatte ved skolen kan jeg love at vi vil gjøre vårt beste for ditt barn. Samtidig inviterer jeg til samarbeid om skolens virke. For å få til best mulig trivsel og læring for barnet er vi på skolen avhengig av et tett samarbeid med dere foreldre og foresatte. Vi trenger din hjelp for å få til et trygt og godt læringsmiljø. Det er svært viktig at du snakker med barnet om hvordan vi skal være mot hverandre for at alle skal trives. I arbeidet for en mobbefri skole er vi avhengig av at du sier i fra. Ta kontakt med skolen dersom du ser eller hører at ditt eller andres barn blir ertet, fysisk plaget eller holdt utenfor slik at vi kan sette i gang tiltak umiddelbart.

 

Skolen vil alltid være i forandring. Vi prøver ut nye metoder og har som mål å utvikle oss, stadig være i forbedring. Vi er takknemlige om dere tar kontakt dersom dere har råd eller tips til oss, om dere ønsker å bidra med noe eller bare lurer på noe. Bruk foreldrekontaktene, FAU, skolemiljøutvalget, lærerne og administrasjonen. Stikk gjerne innom for å slå av en prat. Slå ring om Røråstoppen skole!

Sammen skal vi arbeide for at skoletiden blir god for barna.

 

Med ønske om et godt skoleår for alle :)

 

 

Anne Gry Kaldager

Rektor